• Polski
  • English
  • Русский

Projektowanie i wykonanie poszczególnych wyrobów opiera się na pełnej realizacji ustalonych z Klientem założeń technicznych.

Stale rozszerzamy ofertę wykonań niekatalogowych, ukierunkowanych na indywidualne wymagania naszych odbiorców.

  • Kategorie

  • Przemysł

  • Zastosowanie

  • Słowa kluczowe

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

37-700 Przemyśl
ul. Obozowa 23
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
FAX: 16 678 65 24
FAX: 16 678 37 10
E-MAIL: marketing@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.379.435,80 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 5.379.435,80 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000