• Polski
  • English
  • Русский

Contact details


Contact details

Halina Rybak

Language: EN/DE/RU

+48 609 369 810

+48 16 678 66 01 internal no. 258

Jerzy Lekki

Language: EN

+48 693 711 358

+48 16 678 66 01 internal no. 333

 
 

Order fulfillment (Logistics)

Justyna Szczodrowska

Language: EN

+48 799 022 674

+48 16 678 66 01 internal no. 233

 
 

Export manager

Wojciech Basza

Language: EN/RU

+48 693 920 446

+48 16 678 66 01

 
 
 

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

37-700 Przemyśl
ul. Obozowa 23
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
FAX: 16 678 65 24
FAX: 16 678 37 10
E-MAIL: marketing@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.379.435,80 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 5.379.435,80 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000