• Polski
  • English
  • Русский

Address details

“POLNA” S.A.
Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl, POLAND
phone no. +48 16 678 66 01
fax +48 16 678 65 24
+48 16 678 37 10
We are always available.
VAT REGISTRATION NO: PL7950200705
COMPANY ID: 650009986
CAPITAL STOCK: 5.379.435,80 PLN
NATIONAL COURT REGISTER: 0000090173 DATED 12.02.2002 The Provincial Court in Rzeszów, XII Division of National Court Register
BANK ACCOUNT NUMBER:
PL65 1500 1634 1216 3005 7030 0000 SWIFT: WBKPPLPP

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

37-700 Przemyśl
ul. Obozowa 23
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
FAX: 16 678 65 24
FAX: 16 678 37 10
E-MAIL: marketing@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.379.435,80 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 5.379.435,80 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000